Wat doen we?

Kortdurende Thuisbegeleiding voor Ouders van kinderen met Autisme

De combinatie gezin, huishouden en werk vormt vandaag de dag voor de meesten van ons  al uitdaging genoeg. Het is bij lange na niet gemakkelijk om alles steeds te overzien en de juiste balans te vinden. Wanneer (het vermoeden bestaat dat) één of meer kinderen binnen het gezin de diagnose Autisme hebben wordt het nog gecompliceerder.


Vaak hebben ouders al lang door dat er iets aan de hand is maar door de wachtlijsten duurt het vaak een hele tijd  voordat de diagnose gesteld wordt en er gespecialiseerde hulp kan worden ingeschakeld. Hier proberen wij met K-toa een antwoord op te vinden. Onze ervaring leert ons immers dat een luisterend oor met hier en daar wat tips of informatie vaak al een wereld van verschil kan maken.


Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we in eerste instantie naar u luisteren om zo een duidelijk beeld te krijgen van het gezin en de problemen die er spelen. Hierna zullen we samen met u een actie plan opstellen dat we gedurende de volgende afspraken zullen aanpassen en perfectioneren.

We streven hierbij om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken maar zolang het nodig is zult u steeds op ons kunnen rekenen.
Traject

 1e contact

Wanneer graag thuisbegeleiding wilt, of als u een vraag stuur ons bericht via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@k-toa.be

stap 2

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek zal de begeleidster vooral luisteren en vragen stellen om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezin en de huidige situatie. We bespreken hoe het nu loopt en wat er in het verleden allemaalal geprobeerd is. 

Op het einde van het gesprek maken we een nieuwe afspraak waarna we echt met de begeleiding kunnen starten.

stap 4

Start begeleiding

Gedurende deze stap wordt het actieplan in praktijk gebracht en verder aangepast en bijgeschaafd. Tijdens de contacten zal de coach de situatie opvolgen om te luisteren hoe het verloopt en samen met jullie bij te sturen waar nodig.


stap 6

stap 1

Telefonisch contact

Wij nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek, het kennismakingsgesprek. Dat gesprek vindt plaats bj u thuis en neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag.

stap 3

 Actieplan

Na het kennismakingsgesprek gaan we op basis van alle informatie een actieplan opstellen. In dit plan proberen we duidelijk de gewenste doelen op te lijsten en een overzicht van in te zetten middelen en gemaakte afspraken. Belangrijk is dat dit plan echt op maat is van uw gezin en is  toegesneden op uw specifieke situatie. In dit plan zal ook concreet het einddoel/situatie worden beschreven waarop jullie het zien zitten om zelf verder te gaan. Er wordt dus niet gewerkt met een tijdstermijn maar met een gewenste eindsituatie.

stap 5

Evaluatie en Follow-up

Wanneer de doelen en/of de gewenste situatie zijn behaald komen we bij de laatste stap.  We kijken samen terug op het afgelegde traject om ons  er van te vergewissen dat alle vragen/problemen/bedenkingen voldoende beantwoord zijn. Wanneer dit het geval is zal de begeleiding worden afgesloten.  Mocht het in de toekomst nodig blijken kan men ons altijd opnieuw contacteren.